fax (05) 707-4019
TR: SI56 0110 0603 0278 864


Lokalno je zdravo


Opis operacije: Lokalno je zdravo www.lokalno-zdravo.si

Za izvedbo projekta so bila odobrena sredstva v okviru podukrepa 19.2 Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost.

Organ upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020 je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Bolnišnica Sežana kot pobudnik in vodilni partner projekta » Lokalno je zdravo« želi poudariti pomen lokalno pridelane hrane, zdravega prehranjevanja, spodbuditi širšo populacijo k nakupu in uživanju proizvodov lokalnih ponudnikov ter o pomenu zdravega prehranjevanja v času akutne ali/in kronične bolezni ter rehabilitacije.

Cilji operacije:
 - S projektom Lokalno je zdravo se želi poudariti pomen lokalno pridelane hrane in spodbuditi posameznike, kot tudi javne ustanove, ki skrbijo za prehrano otrok, starejših in bolnih k nakupu in uživanju sezonskih produktov lokalnih ponudnikov.
 - Spodbuditi se želi lokalne pridelovalce, da svoje lastne produkte ponudijo tržišču, da se medsebojno povežejo, saj bodo lahko tako zagotavljali celostno ponudbo lokalnih pridelkov pri preskrbi javnih zavodov s svežimi lokalnimi pridelki in proizvodi.
 - S pobudo se želi vzpodbuditi tudi k ponudbi viškov domače sezonsko pridelane zelenjave in sadja.
 - Zelo pomembna je tudi vzpostavitev bolj osebnega odnosa in zaupanje med ponudnikom/proizvajalcem ter potrošnikom.

Aktivnosti operacije:
 - Z »VIKENDI LOKALNO JE ZDRAVO« se bo predstavila ponudba lokalnih ponudnikov in proizvajalcev tudi na stojnicah na vseh pomembnih frekventnih lokacijah, zlasti ob večjih prireditvah v občinah Sežana, Divača, Hrpelje-Kozina in Komen, ki jih pokriva LAS KRASA IN BRKINOV.
 - Obiskovalci spletne strani bodo seznanjeni s ponudbo zdrave, lokalno pridelane hrane različnih vrst, sezonske zelenjave in sadja.
 - Na spletni strani bodo obiskovalci seznanjeni o prednostih lokalno pridelane kakovostne hrane za zdravje ter o izbiri hrane in priprave obrokov v primeru bolezni in rehabilitacije.
 - Vprašanja bodo lahko zastavili tudi svetovalcu za prehrano-nutricionistu ter dobili nasvet o izbiri prehrambnih izdelkov glede na njihovo zdravstveno stanje.

Podatki o financiranju:
»Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje«, hiperpovezava na spletno stran Evropske komisije, namenjene EKSRP (http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm) in hiperpovezava na spletno stran PRP (www.program-podezelja.si/).