fax (05) 707-4019
TR: SI56 0110 0603 0278 864


Enota Hemodialize•Enota deluje od 17.10.2005 v novih prostorih, opremljenih z najnovejšo dializno tehnologijo
•Vsi prostori imajo dnevno svetlobo, so klimatizirani in opremljeni s TV in radiem
•V enoti je 15 dializnih mest
•Eno dializno mesto je namenjeno za izolacijo
•Izvajamo hemodializo tipa I - nekomlicirana dializa in tipa III - komplicirane oblike kronične hemodialize vključno s HDF •Izvajamo turistične dialize
•Izkušeno osebje skrbi za prijetno počutje in največjo varnost pacientov

Urnik delovanja centra:
ponedeljek 06:00 - 18:00
sreda 06:00 - 18:00
petek 06:00 - 18:00

V primeru potrebe izvajamo dializno zdravljenje glede na dogovor z zdravnikom tudi izven delovnega časa.


POTREBNI DOKUMENTI ZA DIALIZO

Zavarovanci RS:
zdravstvena izkaznica
zelena napotnica za hemodializno zdravljenje
protokol o dializnem z dravljenju,
fotokopija virusnih markerjev in krvne skupine in bris na MRSA
Tuji zavarovanci:
evropska zdravstvena kartica
protokol o dializnem zdravljenju
veljaven osebni dokument
Za dializno zdravljenje je potreben predhoden ustni ali pisni dogovor.

ORGANIZACIJA DELA V CENTRU

•prijazno, uslužno in visoko strokovno usposobljeno osebje
•stalna prisotnost zdravnika ves čas dialize
•individualna obravnava pacienta
•priprava za transplantacijo in vodenje pacientov na čakalni listi
•učenje pacientov za življenje z dializo
•vodenje žilnih postopkov

Kontaktni podatki:

e-mail:dializa@bsezana.si
tel. dializni odd.: 05 / 707 40 61
vodja dialize: 051 332 344
fax: 05-707 40 19
 
 

Obvestilo:

10.6.2014 - Turistična dializa v bolnišnici Sežana ...