fax (05) 707-4019
TR: SI56 0110 0603 0278 864


Laboratorij

Delovni čas: vsak delovni dan od 7 do 15
Sprejem biološkega materiala: vsak delovni dan od 7 do 14
Odvzem krvi: vsak delovni dan od 7 do 11

Naslov: Cankarjeva ulica 4, 6210 Sežana
Telefon: 05/7074018 (sprejem biološkega materiala in izdaja izvidov)
Spletni naslov: http://www.bolnisnica-sezana.si

Vodja laboratorija: dr. Blaž Krhin, univ.dipl.kem., spec.med.biokem, EuSpLM
E-pošta: laboratorij@bsezana.si


Namestnica vodje laboratorija: Polonca Stopar, mag.lab.biomed.
Telefon: 05/7074040
E-pošta: laboratorij@bsezana.si


Dokumentacija:br /> KATALOG LABORATORIJSKIH PREISKAV
NAROČILNICA LABORATORIJSKIH PREISKAV