fax (05) 707-4019
TR: SI56 0110 0603 0278 864


Zdravniki po področjih in vodje enot

SEZNAM ZDRAVNIKOV

Prim. doc. dr. Viktor Švigelj, dr. med., višji svetnik, spec. nevrologije in spec. intenzivne medicine

Janez Zaveljcina dr.med., specialist interne medicine

Garevski Viktor, dr.med.,spec. interne medicine

Aljoša Đukič, dr.med., spec.inter.med.

Zlatica Šeherčehajič, dr.med.spec.fiz. in reh.med.

Boris Devčič, dr. med. specialist internist – pulmolog

Asist. Anna Marija Tašev, dr. med., spec. interne medicine

Ivana Džimrić, dr. med. spec. Pnevmologije

Prim.mag. Dorijan Marušič, dr.med., spec.internist

Dr. Vasić Danijela, dr.med., spec. interne medicine-kardiolog

Anica Gorjanc Vitez, dr.med., spec. Psihiatrije

Polonca Kenda Berus,dr.med., specialistka radiologije

Martina Dariš, dr. med., spec. interne medicine

 

 

VODENJE ZAVODA

Direktor:
mag. Silvana Šonc, univ. dipl. socialna delavka
telefon: 05/ 707 40 00
elektronski naslov: silvana.sonc@bsezana.si

Strokovni vodja zavoda :
Prim. doc. dr. Viktor Švigelj, dr. med., višji svetnik, spec. nevrologije in spec. intenzivne medicine
telefon: 05/ 707 40 00
elektronski naslov: viktor.svigelj@bsezana.si

Pomočnica direktorja za področje zdravstvene nege:
Tatjana Dolgan, dipl.m.s.
telefon: 05/ 707 40 00
elektronski naslov: tatjana.dolgan@bsezana.si

VODJE ENOT IN SLUŽB

Vodja oddelka 400 Janez Zaveljcina dr.med., specialist interne medicine

Vodja oddelka 300 in 200 Garevski Viktor, dr.med.,spec. interne medicine

Rehabilitacija kroničnih pljučnih bolnikov v posebnih klimatskih pogojih, oddelek 200: Aljoša Đukič, dr.med., spec.inter.med.

Rehabilitacija: vodja Zlatica Šeherčehajič, dr.med.spec.fiz. in reh.med.

Fizioterapija z delovno terapijo: vodja: Tina Batista Mitrovič , dipl.del.ter.

Laboratorij: vodja Polonca Stopar, mag.lab.biomed.

Rentgen: vodja Valerija Čibej

Lekarna: vodja Mateja Miklič, mag.farm.

Zdravstvena administracija, recepcija: vodja Petra Pogačar, dipl. upr. org.

Finančno računovodska služba, nabavna služba, služba za javna naročila: vodja: Alda Čehovin, dipl.ekonomistka

Kuhinja: vodja Bosiljka Prodanović

Tehnično-vzdrževalna služba: vodja Dušan Štolfa

Socialna služba: Alenka Lazar

Splošno-kadrovska služba: Uroš Milost, univ. dipl. prav.