AAC

fax (05) 707-4019
TR: SI56 0110 0603 0278 864

Zdravniki po področjih in vodje enot

SEZNAM ZDRAVNIKOV

Ivan Anton Zorman dr.med., specialist interne medicine

Janez Zaveljcina dr.med., specialist interne medicine

Aljoša Đukić dr.med., specialist interne medicine

Stojan Kralj dr.med., specialist interne medicine,

Zlatica Šeherćehajić dr.med., specialistka fizikalne in rehabilitacijske medicine

Boris Devčić dr.med., specialist interne medicine

Dorijan Marušič dr.med., specialist interne medicine

asist. Anna-Marija Tašev dr.med., specialistka interne medicine

Elena Kuzmina dr.med., specialistka interne medicine

Eva Švagelj dr.med., specialistka psihiatrije

 

 

 

 

VODJE ENOT IN SLUŽB

Ivan Anton Zorman dr.med., strokovni vodja zavoda

Janez Zaveljcina dr.med., specialist interne medicine, predstojnik oddelka 400

Viktor Garevski dr.med., predstojnik oddelka 300

Andreja Matič dr.med., predstojnik enote hemodializa

Zlatica Šeherćehajić dr.med., vodja rehabilitacijske dejavnosti

Aljoša Đukić dr.med., odgovorni delavec za rehabilitacijo kroničnih pljučnih bolnikov

Tatjana Dolgan dipl.m.s., pomočnica direktorja za področje zdravstvene nege, predstavnica vodstva za kakovost

Tina Batista Mitrovič dipl. delovna terapevtka, vodja fizioterapije in delovne terapije

Polonca Stopar mag. lab.biomed., vodja laboratorija

Alda Čehovin dipl.ekonomistka, vodja FRS

Nives Humar, vodja zdravstvene administracije

Bosiljka Prodanović, vodja kuhinje

Alenka Lazar univ.dipl.teologinja, socialna služba

Nadja Rus univ.dipl.pravnica, kadrovska služba